BRCA1:
تا ۵٪ سرطانهای پستان توسط جهش در سلولهای زایایی مانند BRCA1 و BRCA2 ایجاد میشوند که به صورت اتوزومال غالب با نفوذ متفاوت به ارث می رسند. BRCA1 در بازوی کروموزوم 17q واقع شده است و منطقه ژنوم از حدود 100kb از DNA را شامل میشود و شامل ۲۲ اگزون کد کننده است که پروتئینی با ۱۸۶۳ اسید آمینه را کد میکند. BRCA1 و BRCA2 به عنوان ژن سرکوب کننده تومور عمل میکنند و برای هر ژن، از دست دادن هر دو آلل برای شروع سرطان مورد نیاز است. اطلاعات ناشی از جدا سازی ژن BRCA1 پیشنهاد کننده نقش آن در رونویسی، کنترل چرخه سلولی و مسیرهای ترمیم آسیب DNA است.
هم اکنون مشخص شده است که جهشهای ژرم لاین در BRCA1 در بیش از ۴۵٪ از سرطانهای پستان ارثی و در حداقل ۸۰٪ از سرطان تخمدان ارثی به عنوان عامل مستعد کننده ژنتیکی وجود دارد.
زنان حامل جهش تا ۸۵٪ خطر ابتلا به سرطان پستان و تا ۴۰٪ خطر ابتلا به سرطان تخمدان را دارند.
اولین خانواده های گزارش شده میزان نفوذ بالا داشتند و بعد ها خطر در طول عمر به ۶۰ تا ۷۰٪ رسید. استعداد ابتلا به سرطان پستان در این خانواده ها به نظر میرسد به صورت صفت اتوزومال غالب با نفوذ بالا به ارث میرسد. تقریبا ۵۰٪ از فرزندان به صورت حامل این صفت را به ارث میبرند.
به طور کلی، سرطانهای پستان مرتبط با BRCA1 کارسینوم داکتال مهاجم، با تمایز ضعیف و اکثرا گیرنده هورمونی منفی (در رنگ آمیزی IHC, ERو PR و Her2 منفی) هستند یا فنوتیپ بازال دارند.
سرطان پستان مرتبط با BRCA1 ویژگی های بالینی متمایزی دارند که عبارتند از : شروع زودرس در مقایسه با موارد اسپورادیک، شیوع بالاتر سرطان پستان دوطرفه و وجود سرطان های همراه در برخی از افراد مبتلا، به ویژه سرطان تخمدان و احتمالا سرطان کولون و پروستات.

BRCA2:
ژن BRCA2 در بازوی کروموزوم 13q قرار دارد و منطقه ژنومی آن حدود ۷۰ کیلوباز از DNA را به خود اختصاص داده است. ۱۱/۲ کیلوباز از منطقه کدگذاری شامل ۲۶ اگزون کد کننده است و موجب سنتز پروتئینی با ۳۴۱۸ اسیدآمینه می شود. ژن BRCA2 هیچ همسانی با ژن هایی که قبلا توضیح داده شده ندارد و پروتئین حاصل از آن هیچ ناحیه دارای عملکردی که قبلا شناسایی شده باشد را ندارد. عملکرد بیولوژیک BRCA2 به خوبی مشخص نشده است، اما مانند BRCA1 فرض بر این است که در مسیرهای پاسخ به ترمیم صدمه به DNA نقش داشته باشد. mRNA ژن BRCA2 نیز در سطوح بالا در اواخر فاز G1 و S چرخه سلولی بیان میشود. اثر تنظیمی پروتئین BRCA2 بر چرخه سلولی مانند پروتئین BRCA1 است که مطرح کننده تنظیم توام این ژن ها میباشد.
خطر ابتلا به سرطان پستان برای حاملین جهش BRCA2 نزدیک به ۸۵٪ گزارش شده و میزان خطر سرطان تخمدان نزدیک به ۲۰٪ تخمین زده میشود.
استعداد ابتلا به سرطان پستان در خانواده های حامل BRCA2 به صورت صفت اتوزومال غالب است و قابلیت نفوذ بالایی دارد. برآورد شده که تقریبا ۵۰٪ از فرزندان حاملین این صفت را به ارث میبرند.
برخلاف مردان حامل جهش BRCA 1 ، در مردان با جهش سلولهای زایای BRCA2 خطر ابتلا به سرطان پستان۶٪ برآورد میشود، که نشان دهنده افزایش ۱۰۰ برابری خطر آن نسبت به جمعیت عمومی مردان است.
سرطان پستان مرتبط با BRCA2 به صورت سرطان داکتال مهاجم است، که نسبت به سرطان پستان مرتبط با BRCA1 با احتمال بیشتر به خوبی تمایز یافته است و احتمال هورمون رسپتور مثبت بودن نیز بیشتر است.
سرطان پستان مرتبط با BRCA2 دارای ویژگی های متمایز بالینی متعددی است که عبارتند از: شروع در سنین پائینتر در مقایسه با موارد اسپورادیک، میزان شیوع بالاتر سرطان پستان دوطرفه و وجود سرطانهای همراه نظیر سرطان تخمدان، کولون، پروستات، پانکراس، کیسه صفرا، مجاری صفراوی، سرطان معده و همچنین ملانوم.