ویدئو

قرار دادن ویدئو همراه با پوشش تصویری

شما توسط این ماژول می توانید برای ویدئو های خود یک پوشش تصویری قرار دهید.این پوشش یک تصویر ثابت می باشد و بعد از کلیک کردن برای پخش، ویدئو پخش شده و تصویر ناپدید می گردد.